Jdi na obsah Jdi na menu
 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

 

FCI - Standard Nr.  56 /  13. 09. 2000 /  D

 

PUMI
 

PŘEKLAD: Peter Weit. Ing.K.Bečková do ČJ

ZEMĚ PŮVODU: Maďarsko

 

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 06. 04. 2000.

 

POUŽITÍ: Teriérům podobný honácký pes. Je vhodný také k pohánění větších zvířat. Jeho čich je dobře vyvinutý. Skvěle se osvědčil při boji proti dravé zvěři a hlodavcům. Je vynikajícím domácím psem a bez problémů snáší chov v bytě. Potřebuje hodně pohybu a je vynikajícím společenským psem a psem pro sportovní kynologii.

 

KLASIFIKACE FCI: Skupina 1         Ovčáci a honáčtí psi

                                                           (s výjimkou švýcarských salašnických psů).

                                         Sekce 1      Ovčáčtí psi

                                         Bez pracovní zkoušky.

 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Pumi vznikl v 17. – 18. století v Maďarsku křížením primitivních puli s importovanými německými a francouzskými psy podobnými teriérům s postavenýma ušima. Za samostatné plemeno se považuje od počátku 20. století.

 

CELKOVÝ VZHLED: Jedná se o středně velikého, teriérům podobného ovčáckého psa, který je vždy naladěn na žertování a legraci. Jeho charakter teriéra nejlépe dokazuje jeho hlava. Obličejová partie je protažená a horní třetina vztyčených uší se sklápí dopředu. Tělesná stavba je kvadratická. Díky jeho neustálé pozornosti je nesení jeho krku vyšší než u průměrných psů. Středně dlouhá, zvlněná srst tvoří kudrny. Pumi se vyskytuje ve více barevných rázech, ale vždy musí být jednobarevný.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

·       Délka těla odpovídá kohoutkové výšce.

·       Hloubka hrudníku činí poněkud méně než je polovina kohoutkové výšky.

·       Délka tlamy je poněkud kratší než polovina celkové délky hlavy.

·       Délka krku odpovídá délce hlavy a činí 45 % kohoutkové výšky.

 

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): Tento opravdu živý a činorodý honácký pes má neúnavný temperament. Je mimořádně odvážný a vůči cizím osobám poněkud nedůvěřivý. Díky svému rozumnému chování, celkové živosti a bohatosti výrazů je vždy a všude schopen přitahovat pozornost. Pumi je poměrně hlasitý pes. Jeho celkový vzhled vyzařuje potřebu činnosti a vzhledem k jeho neklidu a podnikavosti jsou všechny jeho končetiny a části těla neustále v pohybu. Je vždy aktivní a v pohotovosti. Plaché nebo flegmatické chování jsou tomuto plemeni cizí.

 

HLAVA: poměrně dlouhá a štíhlá. Tvar hlavy je charakterizován protaženou čenichovou partií.

 

MOZKOVNA:

Lebka: Temenní partie je poměrně široká a klenutá. Dlouhé čelo je jen málo klenuté, při pohledu ze strany je ploché. Nadočnicové oblouky jsou přiměřeně vyvinuty.

Stop: Téměř neznatelný. Rovina čela probíhá mezi očima téměř rovně až ke hřbetu nosu.

 

LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:

Nosní houba: Štíhlá, tupě řezaná, u všech barevných rázů vždy jen černá.

Tlama: Hřbet nosu je rovný. Protažená obličejová část hlavy se směrem k nosu zužuje, nikdy ale není špičatá.

Pysky: Pevně přiléhají k čelistem, jsou tmavě pigmentované.

Čelisti / zuby: Silné čelisti. Silné a dobře vyvinuté zuby jsou bílé. Pravidelný, zubnímu vzorci odpovídající úplný nůžkový skus.

Líce: Dobře osvalené.

Oči: Středně daleko od sebe posazené a trochu šikmo uložené, středně velké, oválné, dobře uzavřené, tmavě hnědé. Výraz je živý a inteligentní. Okraje očních víček pevně přiléhají k oční bulvě a jsou dobře pigmentované.

Uši: Vzpřímené uší jsou vysoko nasazené. Horní třetina ucha se sklápí dopředu. Středně velké, stejnoměrně postavené a nesené uši mají tvar obráceného písmene V. Jejich výraz je živý.

 

KRK: Středně dlouhý, málo klenutý, dobře osvalený. Tvoří úhel mezi 50 a 55 stupni s horizontálou. Kůže na hrdle je suchá, pevně přiléhající, bez záhybů a vrásek.

 

TRUP: Svalstvo je dobře vyvinuté, suché, mimořádně pevné a houževnaté. Jedná se o mimořádně štíhlé plemeno harmonického vzhledu.

Horní linie z profilu:  Rovná.

Kohoutek: Vyjádřený, dlouhý a dozadu skloněný.

Hřbet: Krátký, rovný a pevný.

Bedra: Krátká, pevná a rovná.

Záď: Krátká, lehce spadající, střední šířky.

Hruď: Přední fronta hrudi je rovná, není široká, ale spíše hluboká. Žebra jsou lehce klenutá, spíše plochá. Hrudní koš je hluboký, dlouhý a dosahuje až na úroveň loktů.

Břicho: pevné, směrem dozadu vtažené.

 

OCAS: Vysoko nasazený ocas tvoří široký kruhový oblouk nad zádí. Srst na spodní straně ocasu je 7 až 12 centimetrů dlouhá, drátovitá, odstávající, s malým množstvím podsady. Vrozeně zkrácený ocas nebo kupírovaný ocas je nepřípustný.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY: Hrudní končetiny vycházející z přední fronty hrudníku podpírají trup jako sloupy. Jsou svisle postavené, rovnoběžné a nejsou příliš široce postavené.

Plece: Lopatka je dlouhá a lehce skloněná. Její úhel sklonu k horizontále činí cca 55°. Špičky lopatek stojí svisle nad nejhlubším bodem hrudníku.

Nadloktí: Krátké a dobře osvalené. Lopatka a pažní kost tvoří v rameni úhel zhruba 100°-110°.

Loket: Těsně přiléhá k tělu.

Předloktí: Dlouhé, štíhlé.

Přední nadprstí: Strmé.

Tlapy hrudních končetin: Kulaté kočičí tlapky s těsně navzájem přiléhajícími prsty. Polštářky tlap jsou pružné. Drápy jsou silné, černé nebo břidlicově šedé.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY: Pánevní končetiny jsou velmi silné. Při pohledu ze strany jsou postaveny poněkud směrem dozadu. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovnoběžné, nepříliš úzce, ale ani příliš široce.

Stehna: Svalnatá, dlouhá a dozadu skloněná.

Kolena: Na stejné výšce jako lokty.

Lýtka: Dlouhá, štíhlá.

Hlezna: Hlezno je štíhlé a ostře řezané.

Zadní nadprstí (nárt): Krátké, strmé.

Tlapy pánevních končetin: Jako tlapy hrudních končetin. Paspárky jsou nežádoucí.

 

CHODY: Pohyb je vysloveně živý, temperamentní. Krok je krátký, energický, dynamický a harmonický. Držení je odvážné a hrdé. Klus je lehký a harmonický; pes klade tlapy pánevních končetin přesně do stop tlap hrudních končetin.

 

KŮŽE: Bez záhybů a vrásek, silně pigmentovaná. Holé plochy kůže jsou černé nebo břidlicově šedé.

 

OSRSTĚNÍ

SRST: Zvlněná, kudrnatá srst tvoří chomáče a nikdy není hladká ani zplstnatělá. V průměru jsou chlupy v srsti dlouhé 4 až 7 cm, drží v menších nebo větších chomáčcích, jsou chundelaté a husté. Osrstění se skládá ze silné, ale ne hrubé, drátovité krycí srsti a měkké podsady. Středně dlouhé, husté, drátovité pesíky na uších ční nahoru. Oči a partie tlamy nejsou porostlé dlouhou srstí. Žádoucí úpravy srsti se dosahuje trimováním rukou. Menší korekce nůžkami na hlavě a na končetinách jsou možné. Celou srst upravovat pomocí nůžek je však nežádoucí.

BARVA:

·   Šedá v různých odstínech (barva je obecně při narození černá a postupně světlá na šedou).

·   Černá.

·   Odstíny žluté (fakó – plavá). Základní barvy: červená, žlutá, krémově zbarvená (žádoucí je černý nebo šedý nádech a vyjádřená maska).

Bílý znak na hrudi s průměrem pod 3 cm a / nebo bílá čárka na prstech nejsou vadou.

Barva srsti musí být vždy vyjádřená a jednobarevná.

·   Bílá.

VELIKOST A HMOTNOST :

Kohoutková výška:

U psů:                41 až 47 cm. Ideální velikost: 43 až 45 cm.

u fen:  38 až 44 cm. Ideální velikost: 40 až 42 cm.

Hmotnost:

Psi:                  10 až 15 kg. Ideální hmotnost: 12 až 13 kg.

Feny:      8 až 13 kg. Ideální hmotnost: 10 až 11 kg.

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

·       Kulatá hlava podobná pulimu. Obličejová a nosní partie kratší než 40 % celkové délky hlavy.

·       Silně vyjádřený stop.

·       Chybění jednoho zubu nebo několika zubů, pokud jde o řezáky, špičáky, třeňové zuby (premoláry) 2-4, stoličky (moláry) 1-2; chybění více než 2× PM1; na M3 se nebere zřetel.

·       Předkus nebo podkus, zkřížený skus.

·       Zcela vzpřímené uši; uši visící hned od nasazení nebo nestejně nesené uši.

·       Krátká, hladká srst; dlouhá, silně zplstnatělá srst nebo odstávající srst bez struktury.

·       Čokoládově zbarvená a vícebarevná srst a dále jakýkoliv druh ostře ohraničených skvrn (například tříslové odznaky, tvorba pláště atd.).

·       Velikost odchylující se od mezí stanovených standardem.

Pozn.: psi musí vykazovat dvě očividně+ normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

FCI Standard N° 56 / 13.09.2000 / GB
ORIGIN : Hungary.
DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD : 06.04.2000

UTILISATION : Herding dog of Terrier type. Also suitable for herding larger types of animals. His scenting ability is well developed. Has excellently proved his worth when combatting wild beasts of prey and rodents. Excellent house pet, can definitely be kept indoors. Needs plenty of excercise. Is an excellent companion and sporting dog.

CLASSIFICATION FCI : Group 1 Sheepdogs and Cattle
Dogs (except Swiss Cattle Dogs).
Section 1 Sheepdogs.
Without working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY : The Pumi came into being during the 17th to the 18th centrury in Hungary by crossbreeding the primitive Puli with imported German and French dogs of Terrier type with prick ears. It has been recognised as an independent breed at the beginning of the 20th century.

GENERAL APPEARANCE : The Pumi is a cheerful, medium sized herding dog of Terrier type. His Terrier character is most obvious in his head. The foreface is elongated and the upper third of the otherwise prick ears is bending forward. The conformation is square. Because of his constant alertness, his neck carriage is higher than normal. The wavy coat of medium length forms curls. The Pumi can have various colours but must always be of one solid colour.

IMPORTANT PROPORTIONS
• The body length is equal to the height at the withers.
• The depth of the brisket is slightly less than half of the height at the withers.
• The length of the muzzle is slightly less than half of the total length of the head.
• The length of the neck is equal to the length of the head and is 45 % of the height at the withers.

BEHAVIOUR / TEMPERAMENT : This rather lively herding dog has a restless temperament. Extremely bold, a little suspicious towards strangers. As a result of his sensible behaviour, his liveliness and his expressiveness, he attracts attention always and everywhere. The Pumi is rather noisy. His whole appearance embodies thirst for action and because of his restlessness and activity, all parts of his body are constantly on the move. He is always active and ready for duty. A shy or phlegmatic behaviour are untypical of the breed.

HEAD : Relatively long and narrow. The shape of the head is characterised by the elongated muzzle.

CRANIAL REGION
Skull : The top of the head is relatively broad and domed. The long forehead is only slightly domed and flat seen from the side. The superciliary ridges are moderately developed.
Stop : Barely perceptible, the forehead running an almost straight line between the eyebrows towards the bridge of the nose.

FACIAL REGION
Nose : Narrow, bluntly cut-off. Always black in all coat colours.
Muzzle : The bridge of the nose is straight. The elongated facial region tapers towards the nose but is never pointed.

Lips : Tight-fitting to the teeth, dark pigmented.
Jaws/Teeth : Strong jaws. The strong, well developed teeth are white. Regular, complete scissor bite according to the dentition formula.
Cheeks : Well muscled.
Eyes : Set moderately wide apart, slightly oblique. Medium sized, oval, dark brown slit-eyes. The expression is lively and intelligent. The eye-lids are tight and close-fitting to the eyeballs and well pigmented.
Ears : The upright ears are set on high, the upper third of the ears bending forward. The medium sized, even ears show a reverse V-shape. They show alert reactions to all stimulations.

NECK : Of medium length, little arched, well muscled, forming an angle of 50 to 55 degrees to the horizontal. The skin at the throat is tight, dry, without folds.

BODY : Well developed muscles, dry, exceptionally taut and tough. The breed is particularly lean and of harmonious appearance.
Topline : Straight.
Withers : Pronounced, long, sloping towards rear.
Back : Short, straight and taut.
Loins : Short, firmly coupled, straight.
Croup : Short, slightly sloping, of medium breadth.
Chest : The forechest is straight, not broad, rather deep. Ribs slightly arched, rather flat. The brisket is deep, long and reaches to the elbows.
Belly : Tight, tucked up towards rear.

TAIL : The high set tail forms a wide circle above the croup. The hair on the underside of the tail is 7 to 12 cm long, wiry standing apart, with little undercoat. A natural stumpy tail or tail docking are not permitted.

LIMBS
FOREQUARTERS : The front legs, placed under the forechest, support the body like pillars. They are vertical, parallel and not too wide apart.
Shoulders : The shoulder blade is long and a little steep. Angle to the horizontal is aproximately 55 degrees. The points of the shoulder blades are placed vertically above the deepest point of the brisket.
Upper Arm : Short and well muscled. The shoulderblade and the upper arm form an angle of 100 to 110 degrees.
Elbows : Close-fitting to the body.
Forearm : Long, gaunt.
Pastern : Steep.
Forefeet : Rounded cat feet with well knit toes. The pads are springy. Nails strong, black or slate grey.

HINDQUARTERS : The hindlegs are very strong. Seen from the side, they are somewhat extended beyond the rear. Seen from behind, the legs are parallel, straight, standing neither too narrow nor too wide apart.
Upper thigh : Muscular, long, sloping to the rear.
Stifle : On the same level as the elbows.
Lower thigh : Long, dry.
Hock : The hock is lean with clean outlines.
Metatarsus : Short, steep.
Hind feet : Like forefeet. Dewclaws are not desired.

GAIT/MOVEMENT : Quite lively and spirited. Stride short, energetic, dynamic and hormonious.The posture is bold and proud. The trot is light-footed and harmonious; the dog puts his hind feet exactly into the foot prints of the forefeet.

SKIN : Without folds, strongly pigmented. The areas of bare skin are black or slate grey.

COAT


HAIR : The wavy, curly coat forms tufts and is never smooth or corded. The coat has an average length of 4 to 7 cm, growing to smaller or larger tufts ; it is elastic, shaggy and dense. It consists of a strong, but not coarse, topcoat and a soft undercoat. The dense, wiry protective hairs of medium length on the ears grow upwards. The eyes and the foreface are free of long hair. The desired coat preparation is achieved by hand trimming. Smaller corrections, done with scissors on head and legs, are possible. Preparing the entire coat with scissors is not desirable.

COLOUR :
• Grey in various shades (normally, the colour at birth is black, turning grey with time).
• Black.
• Fawn (fakó). Primary colours: red, yellow, cream (a trace of black or grey and a distinct mask are desirable).

A white mark on the chest less than 3 cm in diameter and/or a white line on the toes are not faulty.

• White.

The coat colour must always be intense and solid.

SIZE AND WEIGHT

HEIGHT :
Dogs: 41 to 47 cm; Ideal height: 43 to 45 cm.
Bitches: 38 to 44 cm; Ideal height: 40 to 42 cm.

WEIGHT :
Dogs: 10 to 15 kg; Ideal weight: 12 to 13 kg.
Bitches: 8 to 13 kg; Ideal weight: 10 to 11 kg.

FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportions to its degree.

ELIMINATING FAULTS
• Aggresive or overly shy.
• Round, Puli-like head. Foreface shorter than 40 % of the total lenght of head
• Strongly defined stop.
• One or more missing teeth (incisors, canines, premolars 2-4, molars 1-2). More than two missing PM1. The M3 are disregarded.
• Over- or undershot mouth, wry mouth.
• Completely upright prick ears. Ears pendant from base or carried unevenly.
• Short smooth coat. Long, very matted, sticking out or dull coat.
• Chocolate coloured, multicoloured coat. All uniform, clearly defined patches (i.e. tan markings, mantle forming marking).
Size deviating from the height limits given by the standard.

Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

NB: Male animals must have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.